מצודות על דברי הימים א ד טו


מצודת דוד

"כלב בן יפונה" - הוא כלב בן חצרון ועל שפינה עצמו מעצת המרגלים נקרא בן יפונה כן ארז"ל ועם כי כבר סיפר מתולדותיו בא עתה להשלים ספור כל תולדותיו וכן דרך הספר הזה

"וקנז" - כי שמו בוי"ו