קטע:מצודות על דברי הימים א ד ג

מצודת דוד

"ואלה" - מוסב על המקרא שלאחריו שאמר אלה בני חור וגו' ואמר מלבד בני חור הנזכרים למעלה הנה גם אלה היו בניו והם אבי עיטם יזרעאל וגו'