מצודות על דברי הימים א ג טו


מצודת דוד

"הבכור יוחנן" - הוא יואחז הנזכר (במלכים ב) ועם כי יהויקים היה גדול ממנו קראו בכור על כי היה בכור למלכות שמלך קודם יהויקים כמ"ש (במלכים ב)

"שלום" - ארז"ל שהוא צדקיה הנזכר וקראו גם רביעי ע"ש שהיה הרביעי למלכות כי יכניה בן יהויקים מלך לפניו