קטע:מצודות על דברי הימים א ג א


מצודת ציון

"דנייאל" - הוא כלאב האמור (בשמואל ב)