קטע:מצודות על דברי הימים א א לח

מצודת דוד

"ובני שעיר" - לא היה שעיר מבני עשו והזכירו בעבור תמנע בת אשתו שהיתה פילגש לאליפז בן עשו