קטע:מצודות על דברי הימים א א לג

מצודת דוד

"כל אלה בני קטורה" - כי בני בנים הם כבנים