קטע:מצודות על דברי הימים א א לב

מצודת דוד

"ילדה" - כמו אשר ילדה