קטע:מצודות על דברי הימים א א כד

מצודת דוד

"שם ארפכשד וגו'" - כאומר העולה מזה ששם ילד את ארפכשד והוא ילד את שלח וגו' עד שנולד אברהם