פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים א א ה

מצודת דוד

"בני יפת" - לפי שעיקר הספור הוא בעבור אברהם וזרע ישראל הבאים מהם ויאריך בהם הספור לזה הניח מלהזכיר את בני שם עד לאחרונה אבל בני יפת ובני חם הספור בהם מעט לזה הקדימם בראשונה ופסק מהם