קטע:מצודות על איוב מ יט

מצודת דוד

"הוא ראשית" - ר"ל אותו ברא ראשון לבהמות

"העושו" - לרב חזקו אין מי יוכל לו רק ה' אשר עשהו הוא בעצמו יגיש אליו חרבו להכותו נפש