קטע:מצודות על איוב מ יז

מצודת דוד

"יחפוץ" - ימהר להניע זנבו אשר הוא כמו אילן ארז בגדול ובעובי

"גידי פחדיו" - גידי ביציו המה עבים כאלו היו ענפי אילן

מצודת ציון

"יחפוץ" - יחפוז צד"י במקום זיי"ן כי זסשר"ץ מתחלף והוא מלשון חפזון ומהירות

"פחדיו" - ביציו כי מרוח אשך (ויקרא כא)ת"א מריס פחדין

"ישורגו" - ענין סעיף וענף כמו הלבינו שריגיה (יואל א)