קטע:מצודות על איוב מ יב

מצודת דוד

"ראה וגו'" - הוא כפל ענין במ"ש

"והדוך" - במאמר פיך הדוך את הרשעים במקומם

מצודת ציון

"הכניעהו" - מלשון הכנעה

"והדוך" - ענין כתישה כמו תשב אנוש עד דכא (תהלים צ)