קטע:מצודות על איוב מ ב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"הרוב" - היא בה"א השאלה כי שאל לו האם אתה הרב עם שדי קבל מוסר מדבריו הלא המתווכח עם אלוה ראוי לו לענות תשובתו ומה זה תשתוק

מצודת ציון

"הרוב" - מלשון ריב

"יסור" - מלשון מוסר