קטע:מצודות על איוב מ א

מצודת דוד

"ויען" - מתחלה פסק מן מאמריו למען ישיב לו דבר מה וכאשר עמד ולא ענה השיב לו עוד