קטע:מצודות על איוב מא כג

מצודת דוד

"ירתיח" - בהחום היוצא מן הבל פיו ירתיח עומק הים כסיר העומד אצל האש

"כמרקחה" - כמו שהרוכלים עושים המרקחות ממיני הבשמים מעורבים יחד כן יערבב כל אשר בים עם הרתיחה כי כן דרך תבשיל המרתיח להיות מעורב ומבולבל מן חוזק הרתיחה

מצודת ציון

"כסיר" - כעין קדרה כמו סיר הבשר (שמות יז)

"מצולה" - עומק הים כמו ותשליכני מצולה (יונה ב)

"כמרקחה" - ענין ערבוב כמו רוקח מרקחת (שמות ל)