קטע:מצודות על איוב מא כ

מצודת דוד

"בן קשת" - החץ לא יבריח אותו כי לא יפחד ממנו

"נהפכו לו" - למולו נהפכו אבני קלע לקש ר"ל לא יזיקו לו כמו שאין הקש מזיק כאשר יקלעם על מי

מצודת ציון

"בן קשת" - אמר בדרך השאלה על החץ היוצא מן הקשת כבן היוצא מן האם

"קלע" - כן שם הכלי אשר יזרקו בו האבנים וכן כף הקלע (שמואל א כה)