קטע:מצודות על איוב מא יג

מצודת דוד

"נפשו" - נשימתו תלהט כגחלי אש וכאלו להב יוצא מפיו

מצודת ציון

"נפשו" - על הנשימה יאמר בדרך שאלה

"גחלים" - כגחלים בחסרון כ"ף הדמיון ורבים נמצאים כן

"תלהט" - תבער ותשרף כמו תלהט הרים (תהלים פג)

"ולהב" - שלהבת