קטע:מצודות על איוב מא יב

מצודת דוד

"מנחיריו" - ההבל היוצא מנחיריו הוא רב ונראה כעשן לגודל החום ודומה הוא אל ההבל היוצא מן הדוד והאגמון כשהוא נופח ומרתיח שמעלה אז הבל רב

מצודת ציון

"מנחיריו" - הם נקבי האף כמו הוד נחרו אימה (לעיל לט)

"כדוד" - כקדרה כמו בסירות ובדודים (דברי הימים ב לה)

"נפוח" - מעלה רתיחה כמו סיר נפוח אני רואה (ירמיהו א)ויקרא כן כי מעלה נפוחים ואבעבועות

"ואגמון" - שם כלי מכלי הבשול