קטע:מצודות על איוב מא י

מצודת דוד

"עטישותיו" - ההבל היוצא ממנו בעת העיטוש תזריח אור ור"ל כ"כ גבר בו חום הטבעי כאלו היה מלא אש וכאלו יבריק ויאיר בעת יוציא ההבל ועם כי טבע הדגים הוא קר

"ועיניו" - בקיעות עיניו רחבים ומזהירים כבקיעת השחר

מצודת ציון

"עטישותיו" - לשון עטוש ידוע בדרז"ל וכן אמרו המתעטש בתפלתו (ברכות כד)

"תהל" - תזריח כמו בהלו נרו (לעיל כט)

"בעפעפי" - הוא אישון העין והושאל לבקיעות אור השחר וכן בעפעפי שחר (לעיל ג)