מצודות על איוב ל לא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ויהי לאבל כנורי" - מה שהורגלתי מאז לשמוע קול כנור ועוגב נהפך עתה לעסוק באבל וקול בוכים

מצודת ציון

"כנורי ועוגבי" - שמות כלי נגון