קטע:מצודות על איוב ל כט

מצודת דוד

"אח הייתי" - אני דומה לתנים ובנות יענה כי המה ישוועו ויצעקו תמיד מבלי הפסק וכמו כן גם אני

מצודת ציון

"לתנים" - מין נחש

"ורע" - וחבר

"לבנות יענה" - מין עוף