קטע:מצודות על איוב ל כה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אם לא בכיתי" - האם לא בכיתי בעבור צרות מי שיומו קשה עליו שיש לו קושי המזל האם לא עגמה נפשי בעבור עוני האביון להיות מיצר בצרתו

מצודת ציון

"עגמה" - דאבה ובדרז"ל עגמת נפש (מגילה כח)