קטע:מצודות על איוב ל כד

מצודת דוד

"אך לא בעי" - אך נחמתי כי לא ישלח מכת יד בקבר אשר בשברון הקבר תהיה ישועה להיסורין כי אז ילכו להם אבל לא אקוה עוד לחזור לקדמותי

מצודת ציון

"בעי" - בקבר העשוי כתל ודגור והוא מלשון לעי השדה (מיכה א)

"בפידו" - ענין שבר כמו ופיד שניהם (משלי כד)

"שוע" - מלשון ישועה ונפלה היו"ד וכאשר יאמר בול הרים (לקמן מ) מן יבול