קטע:מצודות על איוב ל כג

מצודת דוד

"כי ידעתי" - אשר לפי גודל התשות ידעתי שחיש מהר תשיבני אל המות לבוא אל הקבר מקום מיועד לכל חי

מצודת ציון

"מועד" - מיועד ומזומן