קטע:מצודות על איוב ל כ

מצודת דוד

"אשוע" - הן אם אצעק אליך ולא תענה לי או אם עמדתי ושתקתי ולא תתבונן בי להציל אותי מן הרעה ומלת לא משמשת בשנים וכאילו אמר ולא תתבונן בי או ר"ל תתבונן בי להחליף נגעי המכאוב

מצודת ציון

"עמדתי" - ענין שתיקה כמו עמדו לא ענו עוד (לקמן לב)