קטע:מצודות על איוב ל ה

מצודת דוד

"מן גו" - מן תוך העיר היו נגרשים והבריות היו מריעים עליהם בקול לאמר גרשו גרשו כאשר יריעו על הגנב בעת יגורש

מצודת ציון

"גו" - הוא התרגום של תוך

"יריעו" - ענין הרמת קול