קטע:מצודות על איוב לט כט

מצודת דוד

"משם" - ר"ל הנה יבחר לשבת במקום גבוה כי משם יחפש למצוא אוכל כי משם למרחוק יביטו עיניו וכדרך העומד במקום גבוה

מצודת ציון

"חפר" - מרגל ומחפש