קטע:מצודות על איוב לט כא

מצודת דוד

"יחפרו" - לרוב מרוצתו ירגלו בו הפרשים בעמק שהוא מקום מוכן למארב ובעבור רוב כחו שיש כאשר יצא לקראת נשק כי יבטח בכחו לעמוד מול נשק והוא ענין מליצה

מצודת ציון

"יחפרו" - ירגלו ויחפשו כמו לחפור את הארץ (יהושע ב)

"נשק" - כלי זיין כמו בנשק יבערו (יחזקאל לט)