קטע:מצודות על איוב לח לג

מצודת דוד

"הידעת" - האם תדע גזרות צבא השמים אשר ישפטו בארץ האם אתה תשים ממשלת כ"א בארץ מי ימשול על מה מי לחרב מי לרעב מי לשלום וכדומה

מצודת ציון

"משטרו" - מלשון שוטר והוא ענין ממשלה מה