קטע:מצודות על איוב לח לא

מצודת דוד

"התקשר" - האם אתה תקשר קשרי מזל כימה שלא יוציא כל צנתו להחריב העולם או האם תפתח קשרי רצועות מזל כסיל להוציא חומה להפג צנת מזל כימה

מצודת ציון

"מעדנות" - ענין קשורים וכן וילך אליו אגג מעדנות (שמואל א טו) ובדרז"ל היתיר ראשי מעדנים (כלים פ"כ)

"מושכות" - אמר דרך משל מן הכיס העשוי בו רצועות וע"י משיכת הרצועות יפתחהו ויסגרהו