קטע:מצודות על איוב לח כו

מצודת דוד

"להמטיר" - להוריד המטר על ארץ נגובה יבשה עד לא ישב בה איש ועל מקום מדבר שממה שאין שם אדם לגודל היבשות והוא כפל ענין במ"ש