קטע:מצודות על איוב לח כה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מי פלג" - מי חלק חפירה לשטף המים להמשך בה אל המקום מן המקומות אשר אצוונו ללכת ומי פלג דרך לענן וקולות הרעם אל המקום אשר ילך

מצודת ציון

"פלג" - ענין חלוקה כמו נפלגה הארץ (בראשית י)

"לשטף" - מרוצת המים כמו ורוחו כנחל שוטף (ישעיהו ל)

"תעלה" - חפירה כמו ויעש תעלה (מלכים א יח)

"לחזיז" - כן יקרא הענן כמו ה' עושה חזיזים (זכריה י)

"קולות" - כמו וקולות