קטע:מצודות על איוב לח כב

מצודת דוד

"הבאת" - וכי באת בעיוניך אל אוצרות שלג וכי תראה בשכלך אוצרות ברד לדעת ממה המה