קטע:מצודות על איוב לח י

מצודת דוד

"ואשבור" - חוק גזרתי עליו כאלו עשיתי עליו מסביב שברים וחריצים וכאלו שמתי בריח ודלתים סגורים כאשר יעשו בתקון עיר מבצר

מצודת ציון

"ואשבור" - מלשון שבר וחריצים

"בריח" - כעין מטה עשוי לסגור בו את הדלתות