קטע:מצודות על איוב לח ב

מצודת דוד

"מי זה מחשיך" - מי הוא זה אשר מלאו לבו להחשיך ולסכל העצה היעוצה ממני בדבר הנהגת העולם

"במלין וגו'" - אשר יאמר שהכל בא מצד המערכה ובעבור זה יגנה הנהגתי