פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על איוב לז יב

מצודת דוד

"והוא" - העב הזה הנה מחמת סבות מתהפך הנה והנה ברוב תחבולותיו לעשות פעלם המוטל עליהם כפי כל אשר יצוום המקום להריק המטר ע"פ האדמה ר"ל מה שהעבים מתהפכים הנה והנה לא במקרה היא כ"א מחמת סבה ולעשות שליחותו של מקום

מצודת ציון

"בתחבולותיו" - ענין ההתחכמות בדבר מה

"תבל ארצה" - מקום המיושב שבארץ נקרא תבל ור"ל במקום המיושב שבארץ או כפל המלה בשמות נרדפות כמו אדמת עפר (דנייאל יב)