קטע:מצודות על איוב לז יא

מצודת דוד

"אף ברי" - אף בעת יהיה האויר ברור ואין מקום לבוא המטר ע"פ הטבע עכ"ז יטריח את העב למלאותו בכובד המים רבים והוא יפזר מטרו ע"פ האדמה ורז"ל אמרו שהמלאך הממונה על המטר שמו אף ברי

מצודת ציון

"ברי" - מלשון ברור ונקי

"יפיץ" - יפזר כמו ואפיץ אותם (יחזקאל לו)