קטע:מצודות על איוב לז טז

מצודת דוד

"התדע" - האם תדע מפלאות ה' התמים בדעות אשר יעשה על מפרשי העב ממעל להם וכאומר ומה הנעשה בעבים לא ידעת האם תדע מה ממעל להם

מצודת ציון

"מפלשי" - כמו מפרשי בחלוף הלמ"ד ברי"ש וכמו מזלות מזרות