קטע:מצודות על איוב לז ח

מצודת דוד

"ותבוא חיה" - עם כי החיה תשיג ידיעת המטר טרם בואו ותקדים לבוא במקום אשר תשב ותארוב לטרוף טרף ותשכון במעונותיה ולא תצא אז החוצה וקצרה א"כ השגת האדם אף בדבר אשר תשיג החיה

מצודת ציון

"במו ארב" - בארב כמו במו פי אתחנן (לעיל יט)

"ובמעונותיה" - ענין מדור כמו מעון אתה היית (תהלים צ)