קטע:מצודות על איוב לז ו

מצודת דוד

"כי לשלג" - אשר לשלג יצוה שיהיה על הארץ והננו רואים אותו בארץ וכן יצוה על גשם מטרות עוזו ר"ל גשם חזק ושוטף וכולם נראים המה לעין כל בעת רדתם

מצודת ציון

"הוא" - כמו היה ובאו הוי"ו והאל"ף במקום היו"ד והה"א