קטע:מצודות על איוב לז ב

מצודת דוד

"שמעו שמוע" - כי בעת רדתו שמוע נשמע קולו אשר ירעם ברוגז והוא קול הרעם

"והגה" - הדבור אשר יצא מפיו הוא הרעם שזכר היוצא בגזרת המקום והוא כפל ענין במ"ש

מצודת ציון

"ברגז" - ענין רעד וחרדה כמו רגזו ואל תחטאו (תהלים ד)

"והגה" - ענין דבור כמו ולשוני תהגה (שם לה)