קטע:מצודות על איוב לו יד

מצודת דוד

"תמות בנוער" - ולכן תמות נפשם בימי נערותם

"וחיתם" - נפשם החיוני תצא מהם בין הקדשים ר"ל במיתה מנוולת כמותם ושוה להם

מצודת ציון

"בקדשים" - הם המזומנים למשכב הזנות כמו ולא יהיה קדש (דברים כג)