קטע:מצודות על איוב לד לב

מצודת דוד

"בלעדי אחזה" - ומלבד מה שאראה אני בעצמי להשכיל בדבריך למדני אתה את המעשה אשר אעשה ואם פעלתי עון מחסרון הידיעה לא אוסיף עוד לעשות כזאת כאשר תלמדני לדעת דרך זו אלך וכאומר הנה דרך הנכון לומר כן ולא להחזיק עצמו לצדיק ולבעט ביסורים

מצודת ציון

"בלעדי" - הוא כמו מלבד וכן בלעדי רק אשר אכלו הנערים (בראשית יד)

"אחזה" - אראה כמו ואתה תחזה (שמות יח)

"הורני" - למדני