קטע:מצודות על איוב לד ל

מצודת דוד

"ממלוך" - הוא המסיר ממלוכה אדם חנף מבלי היות מוקשי עם ר"ל למען לא יביא מוקשים על העם

מצודת ציון

"חנף" - רשע המחניף ליצרו ועושה פתויו