קטע:מצודות על איוב לד כ

מצודת דוד

"רגע ימותו" - כאשר תבוא מיתה פתאומית כדבר וכיוצא בעבור גמול עונש הלא שניהם ימותו ברגע אחת זה כזה אם דל ואם שוע

"וחצות לילה" - לפעמים פתאום בחצות הלילה ינועו וינודו העם ויעברו מן העולם על כי חטאו לו והם עצמם הסירו את החוזק אשר בהם לא ביד זולת כ"א מהם ובהם

מצודת ציון

"יגועשו" - ענין התנודה והתנועה החזקה כמו וכנהרות יתגעשו (ירמיהו מו)

"אביר" - כח ואומץ