פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על איוב לד יד

מצודת דוד

"אם ישים" - אם היה משים לבו על העולם להפך הכל מיש לאין הלא יוכל הוא לאסוף אליו מהעולם הרוח והנשמה הנתון בו ממנו ר"ל היה מונע מן העולם ההשפעה הבאה ממנו והיתה שבה לאין

מצודת ציון

"יאסוף" - יכניס