קטע:מצודות על איוב לד יא

מצודת דוד

"כי פועל אדם" - כפי פועל האדם כן ישלם לו אם טוב ואם רע וכפי אורח איש כן יזמין לו וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"ימציאנו" - ענין הזמנה והושטה כמו וימציאו בני אהרן (ויקרא ט)