קטע:מצודות על איוב לד י

מצודת דוד

"אנשי לבב" - ר"ל אנשי לבב חכמה

"חלילה לאל מרשע" - לעשוק גמול הראוי

"ושדי מעול" - לגמול טוב לרשע ורע לצדיק

מצודת ציון

"חלילה" - חולין וגנאי