קטע:מצודות על איוב לד טז

מצודת דוד

"ואם בינה" - אם יש לך בינה שמע זאת והבן אותה והאזינה לקול מלי מה שאדבר עוד