קטע:מצודות על איוב לד ב

מצודת דוד

"שמעו חכמים" - חזר פניו כלפי הריעים ואמר אתם חכמים שמעו מלי ואתם יודעים האזינו אמרי כי עמכם הבינה להבין מאמרי

מצודת ציון

"ויודעים" - בעלי דעה